Regulament Campanie "Vreau în Zurlandia"

COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

ACT ADIŢIONAL NR /16.05.2018

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR GENERAL

ORGANIZAT DE CĂTRE FUNDATIA NOUA GENERATIE

Art. 1. Prin prezentul act adiţional se completează Regulamentul Oficial General al concursurilor organizate de către Fundatia Noua Generatie si disponibil in varianta integrala pe www.zurlandia.ro:

Art. 2. FUNDATIA NOUA GENERATIE, cu sediul in Bucuresti, Drumul Padurea Neagra- nr. 19-85, bl. 34A, ap. 41, sector 1, CIF 11305876 reprezentata prin dna Mirela Retegan in calitate de Presedinte, decide organizarea CAMPANIEI “Vreau ]n Zurlandia” ce va avea loc în perioada 16.05.2018 ( ora 08.00 ) - 16.06.2018 ( ora 24.00), pe pagina de Facebook Zurlandia - https://www.facebook.com/Zurlandia/.

Art. 3. Pentru a se înscrie în concurs, participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii adiţionale faţă de cele precizate în Regulamentul Oficial de Concurs General, publicat integral pe www.zurlandia.ro si pe https://www.facebook.com/Zurlandia/

1. Participantii se pot inscrie o singura data in concurs;

2. Sa incarce la sectiunea comentarii din textul postraii de concurs raspunsul aferent fiecarei intrebari sau provocari lansate de catre organizator.

Art. 4. În cadrul campaniei se va acorda un 1 ( unul ) premiu pentru fiecare zi de concurs, fiecare premiu constand in 4 bilete de acces la Festivalul Familiei Zurlandia, ce se va desfasura in perioada 16-17 iunie 2018, pe Domeniul Stirbey din Buftea. Fiecare bilet este valabil pentru ambele zile de fesrival. Valoarea fiecarui premiu este de 200 RON.

Art. 5. Valoarea fiecarui premiu oferite in campanie NU este mai mare de 600 RON, astfel câştigarea premiului implică achitarea unui impozit pe premiu din partea câştigătorului.

Art. 6. Condiţii specifice pentru validarea, acordarea şi revendicarea premiilor: Nu se poate acorda contravaloarea premiului în bani. În cazul refuzului câştigătorului de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să între în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres şi neechivoc), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

Art. 7. Modalitatea de atribuire a premiilor : Fiecare castigator va fi ales in ziua anuntarii fiecarui concurs pe pagina de Facebook Zurlandia, de catre juriul Fundatia Noua Generatie. Juriul este format din Mirela Retegan - Presedinte, Amalia Astilean – Manager, Veronica Caliman - membru. Juriul va alege un singur castigator apentru fiecare i de concurs. Cel mai emotionant si sincer comentariu postat de catre un participant, va fi desemnat castigator de catre juriu.

Art 8. Câştigătorul fiecarui concurs din campania Vreau in Zurlandia va fi anunţat pe pagina de Facebook Zurlandia, in textul postarii de concurs, la ora 21.00 pentru fiecare zi de concurs, sau la ora menționata de organizator in textul concursului, in functie de anuntarea acestuia. Castigatorul este obligat sa ne trimita in maximum 24 de ore de la anuntarea acestuia pe pagina de Facebook Zurlandia , un mesaj cu datele de contact ( nume, numar de telefon si adresa ), impreuna cu mentiunea „Castigator concurs Zurlandia".

Art 9. Pentru ridicarea premiului, castigatorul se va prezenta intre 16 si 17 iunie, intre orele 10.00 - 20.00, la intrarea pe Domeniul Stirbey, la casieria special amenajata pentru accesul participantilor. Castigatorul va intra in posesia biletelor castigatoare in baza prezentarii unui act de identitate.

Toate celelalte prevederi din Regulamentul Oficial al concursurilor organizate de către FUNDATIA NOUA GENERATIE, rămân în continuare, în mod neschimbat, în vigoare.

Prezentul act adiţional a fost întocmit în data de 16 Mai 2018 şi va fi adus la cunoştinţă participanţilor pe site-ul www.zurlandia.ro cu cel puţin 24 de ore înaintea acestuia sau în limita timpului disponibil.

FUNDATIA NOUA GENERATIE